Dokumentacja

 Rok Szkolny 2023/2024

WNIOSEK OPRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powroźniku na rok szkolny 2024/2025

Zgłoszenie dziecka do kl1 Szkoły Podstawowej 2024/2025

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej 2024/2025

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

Plan pracy szkoły na rok szkolny2023/24

Kalendarz roku szkolnego 2023/24

 

Rok szkolny 2022/2023

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

Aktualny Statut Szkoły Podstawowej- zmiany of 29 września 2022

Rok szkolny 2021/2022

Zgłoszenie dziecka do klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

Regulamin rekrutacji do klasy I

Program profilaktyczno – wychowawczy – kalendarz wydarzeń

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

————————————————————————————————

Rok szkolny 2020/21

Aktualny Statut ZSP – zmiany od 8 kwietnia 2021

Kalendarz roku szkolnego

Statut Szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny

Deklaracja dostępności

Regulamin pracy biblioteki szkolnej w czasie pandemii

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/21

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

Rok 2019/20

Kalendarz roku szkolnego 2019_2020

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/20

Karta zgłoszenia do świetlicy

Rok szkolny 2018/19

Bezpieczna szkoła. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Statut SP aktualny od 14.03.2019

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Zwolnienie z zajęć szkolnych

Szkolny zestaw podręczników

——————————————————————————–

Klauzula informacyjna

Zwolnienie z zajęć lekcyjnych

Plan pracy szkoły

Statut Przedszkola od 30.11.17

Statut SP w Powroźniku od 30.11.2017

Program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2017/18

Kalendarz roku szkolnego 2017/18

Ogólne warunki ubezpieczenia Edu Plus

Wniosek na odszkodowanie

Karta zgloszenia dziecka do świetlicy

—————————————————————–

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Przedmiotowe zasady oceniania w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceny z zachowania w klasach I – III SP

Statut Szkoły Podstawowej

Statut Gimnazjum

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Program Profilaktyki Przedszkola

Statut Przedszkola

Program Wychowawczy SP

Program Profilaktyki SP

 

Skip to content